Chính sách bảo hành

  15/04/2017

Chính sách bảo hành
Đối với tất cả mặt hàng, nếu xảy ra lỗi kĩ thuật đều được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành và hỗ trợ sửa ngoài thời gian bảo hành